Mae’r ffurflen hon yn eich galluogi i danysgrifio i gylchlythyr QAA Cymru. 
Trwy danysgrifio, byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd trwy e-bost ynghylch y datblygiadau diweddaraf mewn ansawdd addysg uwch yng 
Nghymru a thu hwnt. 

Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer cylchlythyr QAA Cymru, byddwch yn 
rhoi eich manylion cysylltu i QAA a MailChimp at ddibenion derbyn newyddion 
sy’n ymwneud â gwaith QAA Cymru. Am fwy o wybodaeth yngl┼Ěn â sut mae 
QAA yn ymdrin â’ch data, gweler: www.qaa.ac.uk/cy/preifatrwydd-a-chwcis. Mae MailChimp yn datgan na chaiff eich data ei werthu na’i ail-ddefnyddio 
ganddyn nhw. Gallwch ddarllen eu polisi preifatrwydd am fwy o wybodaeth. This form enables you to subscribe to our QAA Cymru newsletter. By subscribing,
you will receive regular updates via email about the latest developments in higher
education quality in Wales and beyond.

When you sign up for our QAA Cymru newsletter you are giving your contact
information to QAA and MailChimp for the purpose of receiving news related to
QAA Cymru's work. For more information about how QAA deals with your data,
please see: www.qaa.ac.uk/privacy-and-cookies. MailChimp states that your data
will not be sold or re-used by them. Please review their privacy policy for more
information.

* indicates required